1

Neo Clinic

Neo Clinic е частен медицински център за профилактика и лечение. Клиентите им се доверяват със здравето си и в замяна, клиниката им предлага модерни услуги, които включват онлайн консултации с доктори от цял свят. В партньорство с Liv Clinic, тя е една от на-добрите клиники в Турция.