1

Sauber

Sauber е сред водещите и най-предпочитани бизнеси в сектора за почистващи услуги в България. Тяхната мисия се свежда до: предоставяне на перфектната услуга, без да се изпуска и една прашинка. Sauber работи с висококачествено оборудване, като се стреми да запази баланса между бързина, стойност и качество на това, което предлагат.