1

СиБанк

СиБанк е прогресивна банка, притежаваща 20 години опит в предлагане на широк спектър от висококачествени финансови решения за граждани, както и за малки, средни и големи  предприятия. През 2017 СиБанк се обедини с ОББ и се превърна в най-голямото банково-застрахователно дружество в България.