1

Ibank

Ибанк е българска банка с динамично развитие, която предлага голям набор от финансови решения и индивидуален подход към клиента. Основният фокус на Ибнак е да бъде в крак с най-добрите и най-новите технологии и практики, за да може да предостави висококачествени продукти и услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.